*** โปรดสนใจพิเศษ ***  
  16 ตุลาคม 2557  
     
  2. ขอให้ผู้สมัครสอบที่ได้เลขที่นั่งสอบ 1301111 ถึง 1301140 ทำการปริ้นท์บัตรประจำตัวสอบใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงห้องสอบ  
  15 ตุลาคม 2557  
     
  3. ขอให้ผู้สมัครสอบที่ได้เลขที่นั่งสอบ 0202851 ถึง 0202966 ทำการปริ้นท์บัตรประจำตัวสอบใหม่อีกครั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงห้องสอบ  
  2 ตุลาคม 2557  
     
  4. ผู้สมัครอาจจะไม่ได้สอบที่สนามสอบที่เลือกในลำดับที่ 1 หากที่นั่งสอบที่สนามสอบนั้นๆเต็ม ทางเจ้าหน้าที่จะจัดสนามสอบให้ท่านใหม่ตามที่ท่านเลือกในลำดับที่ 2 หรือ ตามความเหมาะสม  
  2 ตุลาคม 2557  
   
   
ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-4196446, 02-4196463           
เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.           
โทรสาร 02-4114142, 02-4115038           
email: cotmes.info@gmail.com