ขอเตือนน้องๆทุกคนว่า ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่ทุกคนต้องมี ดังนั้นหากน้องๆทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯจะถือว่าไม่ได้สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นะคะ

 การรับนักศึกษาฯ
ปีการศึกษา 2561 

ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในสภาบันอุดมศึกษา
ปีการศึกษา 2561 รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน
(6 มิถุนายน 2560)

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คำถามที่ถามบ่อย กสพท 2560

คำถามที่ถามกันเข้ามาบ่อย สำหรับปีการศึกษา 2560
(3 สิงหาคม 2559)

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2560

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »

การเตรียมไฟล์
ประกอบการสมัครฯ

เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา ยังมีน้องๆ ที่เตรียมไฟล์ประกอบ
การสมัครฯ ไม่ถูกต้องอยู่พอสมควร ขอให้ศึกษาเรื่องการเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครฯ ให้เข้าใจ

รายละเอียด »