ยินดีต้อนรับ !

        ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคน เข้าสู่การสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2559 ขอแจ้งว่าการสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2559 นี้ นอกจากหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจาก 13 สถาบัน และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจาก 7 สถาบันที่เข้าร่วมกับ กสพท อยู่เดิมแล้ว ยังมี หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตจาก 6 สถาบัน เข้าร่วมเพิ่มเติมอีกด้วย
        ขอเชิญน้องๆ อ่านประกาศหลักเกณฑ์การสมัครสอบฯ กันได้เลยค่ะ ส่วนสถิติคะแนนสอบฯ ในปีการศึกษาที่ผ่านๆมา น้องสามารถคลิกที่ลิงค์ด้านล่างได้ และขอย้ำให้น้องศึกษาเรื่องการเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครสอบฯ ที่ต้องอัพโหลดในขั้นตอนการสมัครสอบฯ ให้เข้าใจก่อน เพราะปีการศึกษาที่ผ่านมา ยังมีน้องๆทำไม่ถูกต้องอยู่พอสมควร คลิกที่ลิงค์ด้านล่างได้เช่นกัน
        ขอเตือนน้องๆทุกคนว่า ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่คนจะเป็นแพทย์ต้องมี ดังนั้นหากน้องๆทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯจะถือว่าไม่ได้สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นะคะ

การเตรียมไฟล์
ประกอบการสมัครฯ new

เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา ยังมีน้องๆ ที่เตรียมไฟล์ประกอบ
การสมัครฯ ไม่ถูกต้องอยู่พอสมควร ขอให้ศึกษาเรื่องการเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครฯ ให้เข้าใจ

รายละเอียด »

ประกาศฉบับที่ 1/2559 new

หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ...

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท new

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครเข้าเรียน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ new

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.2557...

รายละเอียด »