ประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะฯ ปีการศึกษา 2559

         น้องๆ สามารถเข้าดูผลการสอบวิชาเฉพาะ ของกสพท ปีการศึกษา 2559 สถิติการสอบฯ
และกำหนดการต่างๆได้ที่ลิงค์ด้านล่าง คลิกที่นี่


โปรดสนใจเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ

        แจ้งข่าว สำหรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติและสมัครสอบคัดเลือกฯ กับ กสพท
 เรื่องการแสดงผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 >> คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด <<


        ขอเตือนน้องๆทุกคนว่า ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่คนจะเป็นแพทย์ต้องมี ดังนั้นหากน้องๆทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯจะถือว่าไม่ได้สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นะคะ

ประกาศฉบับที่ 2/2559

การประกาศผลการสอบ วิชาเฉพาะฯ
ปีการศึกษา 2559
(14 ธันวาคม 2559)

รายละเอียด »

ประกาศฉบับที่ 3/2559

กำหนดการคัดเลือกฯ กสพท
ปีการศึกษา 2559
(14 ธันวาคม 2559)

รายละเอียด »

ประกาศฉบับที่ 4/2559

สถิติการสอบวิชาเฉพาะ
ปีการศึกษา 2559
(14 ธันวาคม 2559)

รายละเอียด »

ใบรายงานผลสอบฯ

ดูคะแนนสอบ วิชาเฉพาะฯ
ปีการศึกษา 2559
(14 ธันวาคม 2559)

รายละเอียด »

แบบฟอร์มขอตรวจสอบคะแนน

คำร้องขอตรวจสอบคะแนนฯ
ปีการศึกษา 2559
(14 ธันวาคม 2559)

รายละเอียด »

คำถามที่ถามบ่อย 

มีผู้สมัครสอบถามเข้ามามาก
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร กสพท จึงได้รวบรวมไว้ดังนี้

รายละเอียด »

การเตรียมไฟล์
ประกอบการสมัครฯ

เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา ยังมีน้องๆ ที่เตรียมไฟล์ประกอบ
การสมัครฯ ไม่ถูกต้องอยู่พอสมควร ขอให้ศึกษาเรื่องการเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครฯ ให้เข้าใจ

รายละเอียด »

ประกาศฉบับที่ 1/2559

หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ...

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครเข้าเรียน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.2557...

รายละเอียด »