ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-4196446, 02-4196463           
เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.           
โทรสาร 02-4114142, 02-4115038           
email: cotmes.info@gmail.com