** โปรดสนใจพิเศษ **

        เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบ ขอให้ผู้สมัครสอบ กสพท ปีการศึกษา 2560
ที่มีหมายเลขประจำตัวสอบ 0601531 ถึง 0602010 ทำการปริ้นท์บัตรประจำตัวสอบใหม่อีกครั้ง


ขอเตือนน้องๆทุกคนว่า ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่ทุกคนต้องมี ดังนั้นหากน้องๆทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯจะถือว่าไม่ได้สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นะคะ

ปริ้นท์บัตรประจำตัวสอบฯ new

สำหรับผู้ที่สถานะการสมัครสมบูรณ์แล้ว
สามารถปริ้นท์บัตรประจำตัวสอบได้ (3 ตุลาคม 2559)

รายละเอียด »

แผนที่สนามสอบฯ update

คลิกเพื่อดูแผนที่สนามสอบ (3 ตุลาคม 2559)

รายละเอียด »

ข้อปฏิบัติในการสอบฯ new

ข้อปฏิบัติในการสอบคัดเลือกฯ กสพท ปีการศึกษา 2560 (3 ตุลาคม 2559)

รายละเอียด »

คำถามที่ถามบ่อย กสพท 2560

คำถามที่ถามกันเข้ามาบ่อย สำหรับปีการศึกษา 2560 (3 สิงหาคม 2559)

รายละเอียด »

ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ และสั่งปริ้นท์ใบสมัครและใบจ่ายเงิน (1 สิงหาคม 2559)

รายละเอียด »

ประกาศ กสพท 2560
ฉบับที่ 2

ประกาศ กสพท 2560 ฉบับที่ 2 (26 กรกฎาคม 2559)

รายละเอียด »

ประกาศ กสพท 2560
ฉบับที่ 1

ประกาศ กสพท 2560 ฉบับที่ 1 (12 กรกฎาคม 2559)

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2560

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

การเตรียมไฟล์
ประกอบการสมัครฯ

เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา ยังมีน้องๆ ที่เตรียมไฟล์ประกอบ
การสมัครฯ ไม่ถูกต้องอยู่พอสมควร ขอให้ศึกษาเรื่องการเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครฯ ให้เข้าใจ

รายละเอียด »