ปิดรับสมัครสอบ กสพท 2559 แล้ว ! new

        ขณะนี้ปิดรับสมัครการสอบคัดเลือกระบบรับตรงของ กสพท ปีการศึกษา 2559 แล้ว ผู้สมัครที่ยังไม่ได้ชำระค่าสมัครสอบ ขอให้รีบดำเนินการภายในวันที่ 5 กันยายน 2558 และขอให้ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบอยู่เสมอ จนกว่าสถานะการสมัครสอบจะสมบูรณ์
 
        ขอเตือนน้องๆทุกคนว่า ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่คนจะเป็นแพทย์ต้องมี ดังนั้นหากน้องๆทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯจะถือว่าไม่ได้สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นะคะ

คำถามที่ถามบ่อย 

มีผู้สมัครสอบถามเข้ามามาก
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร กสพท จึงได้รวบรวมไว้ดังนี้

รายละเอียด »

ตรวจสอบสถานะ
การสมัครสอบฯ new

สำหรับผู้ที่สมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครสอบได้ หลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน

รายละเอียด »

การเตรียมไฟล์
ประกอบการสมัครฯ

เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา ยังมีน้องๆ ที่เตรียมไฟล์ประกอบ
การสมัครฯ ไม่ถูกต้องอยู่พอสมควร ขอให้ศึกษาเรื่องการเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครฯ ให้เข้าใจ

รายละเอียด »

ประกาศฉบับที่ 1/2559

หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ...

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครเข้าเรียน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.2557...

รายละเอียด »