** โปรดทราบ **

         ท่านผู้ปกครองที่มีหนังสือถึงเลขาธิการ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ลงวันที่ 17 มีนาคม 2559 โปรดแจ้งชื่อและที่อยู่ เบอร์โทรกลับของท่าน มายัง e-mail: Avudh@loxinfo.co.th เพื่อการติดต่อโดยตรง


** โปรดสนใจพิเศษ **

         ด้วยปรากฎว่า มีผู้นำประกาศ กสพท ฉบับที่ 8 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 ที่เป็นเอกสารปลอม มาแสดงเพื่ออ้างอิงหรือยืนยันสิทธิ์
อ่านรายละเอียด คลิกที่นี่


ประกาศผลสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559
รอบที่ 2

         น้องๆ สามารถเข้าดูผลสอบฯ ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 สถิติการสอบฯ
ได้ที่ลิงค์ด้านล่าง คลิกที่นี่


โปรดสนใจเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนโรงเรียนนานาชาติ

        แจ้งข่าว สำหรับนักเรียนที่จบจากโรงเรียนนานาชาติและสมัครสอบคัดเลือกฯ กับ กสพท
 เรื่องการแสดงผลคะแนน O-NET ปีการศึกษา 2558 >> คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด <<


        ขอเตือนน้องๆทุกคนว่า ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่คนจะเป็นแพทย์ต้องมี ดังนั้นหากน้องๆทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯจะถือว่าไม่ได้สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นะคะ

ประกาศฉบับที่ 10/2559

คะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
(24 มีนาคม 2559)

รายละเอียด »

ประกาศฉบับที่ 9/2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ
ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
(24 มีนาคม 2559)

รายละเอียด »

ประกาศฉบับที่ 8/2559

จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ
ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
(24 มีนาคม 2559)

รายละเอียด »

ประกาศฉบับที่ 7/2559

คะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ย
ปีการศึกษา 2559
(10 มีนาคม 2559)

รายละเอียด »

ประกาศฉบับที่ 6/2559

ประกาศผลสอบคัดเลือกฯ
ปีการศึกษา 2559
(10 มีนาคม 2559)

รายละเอียด »

ใบรายงานคะแนนสอบฯ

ดูคะแนนสอบคัดเลือกฯ
ปีการศึกษา 2559
(10 มีนาคม 2559)

รายละเอียด »

ประกาศฉบับที่ 5/2559

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ
ตามโควตาพื้นที่/โครงการพิเศษ
ปีการศึกษา 2559
(7 มีนาคม 2559)

รายละเอียด »

ประกาศฉบับที่ 4/2559

สถิติการสอบวิชาเฉพาะ
ปีการศึกษา 2559
(14 ธันวาคม 2559)

รายละเอียด »

ประกาศฉบับที่ 3/2559

กำหนดการคัดเลือกฯ กสพท
ปีการศึกษา 2559
(14 ธันวาคม 2559)

รายละเอียด »

ประกาศฉบับที่ 2/2559

การประกาศผลการสอบ วิชาเฉพาะฯ
ปีการศึกษา 2559
(14 ธันวาคม 2559)

รายละเอียด »

ใบรายงานผลสอบฯ

ดูคะแนนสอบ วิชาเฉพาะฯ
ปีการศึกษา 2559
(14 ธันวาคม 2559)

รายละเอียด »

คำถามที่ถามบ่อย 

มีผู้สมัครสอบถามเข้ามามาก
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้สมัคร กสพท จึงได้รวบรวมไว้ดังนี้

รายละเอียด »

การเตรียมไฟล์
ประกอบการสมัครฯ

เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา ยังมีน้องๆ ที่เตรียมไฟล์ประกอบ
การสมัครฯ ไม่ถูกต้องอยู่พอสมควร ขอให้ศึกษาเรื่องการเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครฯ ให้เข้าใจ

รายละเอียด »

ประกาศฉบับที่ 1/2559

หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2559 ผ่านระบบรับตรง (Direct Admissions) ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ...

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครเข้าเรียน
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ

คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับ พ.ศ.2557...

รายละเอียด »


ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 02-4196446, 02-4196463
เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
โทรสาร 02-4114142, 02-4196443
email: cotmes.info@gmail.com
© cotmes 2015-2016