ประกาศฉบับที่ 16 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2   ( 1 เม.ย. 2557)

  ประกาศฉบับที่ 15 คะแนนสูงสุดต่ำสุด ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2   ( 1 เม.ย. 2557)

  ประกาศฉบับที่ 14 จำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2557 รอบที่ 2   ( 1 เม.ย. 2557)

  ประกาศฉบับที่ 13 ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2557 (เพิ่มเติม)   ( 17 มี.ค. 2557)

  ประกาศฉบับที่ 12 คะแนนสูงสุดต่ำสุด ปีการศึกษา 2557   ( 14 มี.ค. 2557)

  ดูผลคะแนนสอบ กสพท 2557   ( 14 มี.ค. 2557)

  ประกาศฉบับที่ 11 การประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ปีการศึกษา 2557   ( 14 มี.ค. 2557)

  ประกาศฉบับที่ 10 สถิติการสอบ 7 วิชาฯ ปีการศึกษา 2557   ( 14 มี.ค. 2557)

  ประกาศฉบับที่ 9 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ตามโควตาพื้นที่ / โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2557
   (เพิ่มเติม)   ( 6 มี.ค. 2557)

  ประกาศฉบับที่ 8 รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาฯ ตามโควตาพื้นที่ / โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2557   ( 6 มี.ค. 2557)

  ดูผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะ กสพท 2557  ( 17 ก.พ. 2557)

  ประกาศฉบับที่ 7 กำหนดการคัดเลือกฯ กสพท 2557  ( 17 ก.พ. 2557)

  ประกาศฉบับที่ 6 สถิติการสอบวิชาเฉพาะ กสพท 2557  ( 17 ก.พ. 2557)

  แบบฟอร์มคำร้องฯ กสพท 2557  ( 17 ก.พ. 2557)

  ประกาศฉบับที่ 5 การประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะ กสพท 2557  ( 17 ก.พ. 2557)

  ประกาศฉบับที่ 4 เลื่อนวันสอบคัดเลือก กสพท 2557  ( 16 ธ.ค. 2556)

  ประกาศฉบับที่ 3 เพิ่มจำนวนการรับฯ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาลฯ  ( 19 พ.ย. 2556)

  ประกาศฉบับที่ 2 เพิ่มจำนวนการรับฯ ม.รังสิต (โรงพยาบาลราชวิถี)  ( 18 พ.ย. 2556)

  เปิดรับสมัครสอบฯ กสพท. ปีการศึกษา 2557  ( 1 พ.ย. 2556)

  ประกาศฉบับที่ 1 หลักเกณฑ์การสมัครสอบฯ ปีการศึกษา 2557  (29 ก.ค. 2556)

  คะแนนสูงสุดต่ำสุด กสพท รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2556 (27 ก.พ. 2556)

  คะแนนสูงสุดต่ำสุด ปีการศึกษา 2556 (11 ก.พ. 2556)

  คะแนนสูงสุดต่ำสุด รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2555 (27 ก.พ. 2555 )

  คะแนนสูงสุดต่ำสุด ปีการศึกษา 2555 (17 ก.พ. 2555 )

  คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (21 ก.ค. 2554 )


 
2. การตั้งค่าโปรแกรมแต่งภาพ และภาพตัวอย่างที่ถูกต้อง คลิกที่นี่ 

*** หากมีภาพถ่ายแบบสีที่มีพื้นหลังเป็นสีฟ้า อนุโลมให้ใช้ได้ ***
1. หากมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับการสมัครสอบ กสพท. ปีการศึกษา 2557 จะติดต่อได้ที่ใด
ตอบ  ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข 02-4196446, 02-4196463
          เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 น.-12.00 น. และ เวลา 14.00 น. - 16.00 น.
          โทรสาร 02-4114142, 02-4115038

          email: cotmes.info@gmail.com