ขอเตือนน้องๆทุกคนว่า ความละเอียดรอบคอบ ความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์สุจริต เป็นคุณสมบัติที่ทุกคนต้องมี ดังนั้นหากน้องๆทำไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ฯจะถือว่าไม่ได้สมัครสอบคัดเลือกครั้งนี้นะคะ

ประกาศ กสพท 2560
ฉบับที่ 11 ** NEW **

คะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ย
กสพท ปีการศึกษา 2560
รอบที่ 2
(31 มีนาคม 2560)

รายละเอียด »

ประกาศ กสพท 2560
ฉบับที่ 10 ** NEW **

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
กสพท ปีการศึกษา 2560
รอบที่ 2
(31 มีนาคม 2560)

รายละเอียด »

ประกาศ กสพท 2560
ฉบับที่ 9 ** NEW **

จำนวนผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
กสพท ปีการศึกษา 2560
รอบที่ 2
(31 มีนาคม 2560)

รายละเอียด »

ใบรายงานคะแนนสอบคัดเลือกฯ

กสพท ปีการศึกษา 2560
(14 มีนาคม 2560)

รายละเอียด »

ประกาศ กสพท 2560 ฉบับที่ 8

คะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ย
กสพท ปีการศึกษา 2560
(14 มีนาคม 2560)

รายละเอียด »

ประกาศ กสพท 2560 ฉบับที่ 7

การประกาศผลสอบคัดเลือก
กสพท ปีการศึกษา 2560
(14 มีนาคม 2560)

รายละเอียด »

ประกาศ กสพท 2560
ฉบับที่ 6

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกฯ
ตามโควตาพื้นที่/โครงการพิเศษ
ปีการศึกษา 2560
(8 มีนาคม 2560)

รายละเอียด »

ประกาศ กสพท 2560
ฉบับที่ 5

สถิติการสอบวิชาเฉพาะฯ กสพท 2560
(19 ธันวาคม 2559)

รายละเอียด »

ประกาศ กสพท 2560
ฉบับที่ 4

กำหนดการคัดเลือกฯ กสพท 2560
(19 ธันวาคม 2559)

รายละเอียด »

ประกาศ กสพท 2560
ฉบับที่ 3

การประกาศผลการสอบวิชาเฉพาะฯ กสพท 2560
(19 ธันวาคม 2559)

รายละเอียด »

ใบรายงานผลการสอบ
วิชาเฉพาะฯ

ใบรายงานผลการสอบวิชาเฉพาะฯ กสพท 2560
(19 ธันวาคม 2559)

รายละเอียด »

คำถามที่ถามบ่อย กสพท 2560

คำถามที่ถามกันเข้ามาบ่อย สำหรับปีการศึกษา 2560
(3 สิงหาคม 2559)

รายละเอียด »

ประกาศ กสพท 2560
ฉบับที่ 2

ประกาศ กสพท 2560 ฉบับที่ 2
(26 กรกฎาคม 2559)

รายละเอียด »

ประกาศ กสพท 2560
ฉบับที่ 1

ประกาศ กสพท 2560 ฉบับที่ 1
(12 กรกฎาคม 2559)

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2560

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

การเตรียมไฟล์
ประกอบการสมัครฯ

เนื่องจากในปีการศึกษาที่ผ่านมา ยังมีน้องๆ ที่เตรียมไฟล์ประกอบ
การสมัครฯ ไม่ถูกต้องอยู่พอสมควร ขอให้ศึกษาเรื่องการเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครฯ ให้เข้าใจ

รายละเอียด »