* อ่านประกาศ กสพท ปีการศึกษา 2561 ให้เข้าใจ (ประกาศ กสพท 2561 ฉบับที่ 1, ประกาศ กสพท 2561 ฉบับที่ 2)
  * เตรียมไฟล์ที่ใช้อัปโหลด ให้พร้อม (ดูการเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครสอบ >>คลิกที่นี่<<)
  * ผู้สมัครทุกคน โปรดทบทวนคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตรที่ต้องการสมัคร >>คลิกที่นี่<<
  * คลิกที่ปุ่ม "สมัครสอบ" ด้านล่างเพื่อเข้าสู่หน้าจอการสมัครสอบ
  * กรอกข้อมูลสำหรับการสมัครสอบดังนี้
              1 ข้อมูลส่วนตัว
              2 ข้อมูลสถานะการศึกษา
              3 อันดับสถาบันที่เลือก
          (ปีการศึกษา 2561 ไม่ต้องเลือกอันดับสถาบัน)
 
              4 สนามสอบ
              5 อัปโหลดไฟล์ต่างๆได้แก่
      - ไฟล์รูปถ่าย
      - ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      - ไฟล์สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษา
      - อื่นๆ (ถ้ามี)
              6 คลิก check box ยืนยันข้อมูล และ คลิกปุ่ม "ยืนยันข้อมูล"
  * ปริ้นท์หน้าจอใบสมัคร (กสพท 01) เก็บไว้
  * ปริ้นท์ใบจ่ายเงิน (กสพท 02) และไปจ่ายเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทันที
  * ตรวจสอบสถานะใบสมัครหลังวันที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน
และต้องตรวจสอบอยู่เสมอจนกว่าสถานะใบสมัครจะสมบูรณ์
  * รอประกาศให้ปริ้นท์บัตรประจำตัวสอบ