ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ กสพท ปีการศึกษา 2565 

ตรวจสอบสถานะ / พิมพ์ใบกสพท 01 / พิมพ์ใบชำระเงิน (กสพท 02) หลักจากกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
(30 กันยายน 2564)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2565 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1
เรื่อง หลักเกณฑ์การการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ กสพท ปีการศึกษา 2565
(18 สิงหาคม 2564)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2565 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครและสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2565
(18 สิงหาคม 2564)

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2565

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »