ประกาศ ฉบับที่ 8
ปีการศึกษา 2567 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 8
เรื่อง คะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ย
TCAS67 รอบที่ 3 กสพท
ปีการศึกษา 2567
(29 พฤษภาคม 2567)

รายละเอียด »

 ประกาศ ฉบับที่ 7
ปีการศึกษา 2567 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 7
เรื่อง คะแนนสูงสุดต่ำสุดและค่าเฉลี่ย
TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท)
ปีการศึกษา 2567
(5 กุมภาพันธ์ 2567)

รายละเอียด »

 ประกาศ ฉบับที่ 6
ปีการศึกษา 2567 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 6
เรื่อง การประกาศผลการสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท)
ปีการศึกษา 2567
(5 กุมภาพันธ์ 2567)

รายละเอียด »

 ดูผลคะแนนสอบ TPAT1
(วิชาเฉพาะ กสพท)
ปีการศึกษา 2567 

ประกาศผลคะแนนสอบ TPAT1 (วิชาเฉพาะ กสพท)
ปีการศึกษา 2567
(5 กุมภาพันธ์ 2567)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 5
ปีการศึกษา 2567 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 5
เรื่อง การสอบ TPAT1 ข้อสอบฉบับที่ 1
(19 ธันวาคม 2566)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 4
ปีการศึกษา 2567 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4
เรื่อง เพิ่มสาขาวิชาคณะแพทยศาสตร์
(15 กันยายน 2566)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 3
ปีการศึกษา 2567 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3
เรื่อง เพิ่มสาขาวิชาคณะเภสัชศาสตร์
(29 สิงหาคม 2566)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2567 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครและสอบ TPAT1
(วิชาเฉพาะ กสพท) ปีการศึกษา 2567
(8 สิงหาคม 2566)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2567 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1
เรื่อง หลักเกณฑ์การการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ กสพท
ปีการศึกษา 2567
(8 สิงหาคม 2566)

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2567

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »

 


ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 02-4196446, 02-4196463
เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
โทรสาร 02-4114142, 02-4196443
email: cotmes.info@gmail.com
© cotmes 2023-2024