พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ กสพท ปีการศึกษา 2567 

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ / ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบฯ
(23 พฤศจิกายน 2566)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 4
ปีการศึกษา 2567 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 4
เรื่อง เพิ่มสาขาวิชาคณะแพทยศาสตร์
(15 กันยายน 2566)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 1
ปีการศึกษา 2567 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 1
เรื่อง หลักเกณฑ์การการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาฯ กสพท
ปีการศึกษา 2567
(8 สิงหาคม 2566)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 2
ปีการศึกษา 2567 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 2
เรื่อง หลักเกณฑ์การสมัครและสอบ TPAT1
(วิชาเฉพาะ กสพท) ปีการศึกษา 2567
(8 สิงหาคม 2566)

รายละเอียด »

ประกาศ ฉบับที่ 3
ปีการศึกษา 2567 

ประกาศกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ฉบับที่ 3
เรื่อง เพิ่มสาขาวิชาคณะเภสัชศาสตร์
(29 สิงหาคม 2566)

รายละเอียด »

สถิติคะแนนสอบ กสพท

คะแนนสูงสุด/ต่ำสุดของการสอบ กสพท ที่ประกาศให้ทราบในปีการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกคณะฯ ที่ต้องการ

รายละเอียด »

คุณสมบัติเฉพาะ
ของผู้สมัครสอบฯ กสพท 2567

คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตร ที่ร่วมกับ กสพท

รายละเอียด »

 

 


ติดต่อสอบถามได้ที่
โทรศัพท์ 02-4196446, 02-4196463
เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 12.00 น. และ เวลา 13.00 น. - 16.00 น.
โทรสาร 02-4114142, 02-4196443
email: cotmes.info@gmail.com
© cotmes 2023-2024